İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri

  • Paylaş :

Tehlikeliatik.com 'dan teknik destek ve danışmanlık alabilceğiniz konular;

- İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı,

- İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri,

- Risk değerlendirmeleri

- Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken tedbirlere ilişkin teknik destek,                                                                       

Acil durum planlarının hazırlanması,

- Acil durum / tahliye eğitim ve tatbikatları,

Yıllık çalışma planları ve yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması,                                                                

- Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri,

- İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları ve çalışma izinleri,             

- İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu çalışmaları,

- Periyodik makine ve ekipman kontrolleri,

- Ortam ölçümleri