Çevre Hizmetleri

  • Paylaş :

Tehlikeliatik.com'dan teknik destek ve danışmanlık alabileceğiniz konular; 

 

İzin ve Lisanslar;

Geçici Faliyet Belgesi (GFB) Süreçleri

- Çevre İzin ve Lisans Süreçleri

 

Atık Yönetimi ve Danışmanlığı ;

- Atık minimizasyonu

- Atık yönetim planlarının oluşturulması

- Atıkların taşınması ve bertarafı konularında teknik destek

- Tehlikeli / Tıbbi atık geçici depolama alanı projelendirilmesi ve inşaatı

 

Proses Suyu Temini ve Danışmanlığı ;

- Proses Suyu İhtiyaçlarının Tespiti

- Proses Suyu Arıtma Sistemlerinin Tespiti, Kontrolörlüğü ve İşletilmesi

 

Atık Su Arıtma Tesisi Danışmanlığı;

- Atık Su Krakteristiği ve Arıtma Sistemi Tespiti

- Atık Su Arıtma Tesisi Kontrolörlüğü,

- Atık Su Arıtma Tesisi İşletmeciliği